CAM RANH MYSTERY VILLAS

Hình ảnh thi công đến ngày 01-09-2020

Hình ảnh tổng quan dự án

Hình ảnh tổng quan dự án

Hình ảnh tổng quan dự án

Công tác thi công bả sơn matit trần và vách tường khu B

Công tác thi công bả sơn matit trần và vách tường khu B

Công tác thi công bả sơn matit trần và vách tường khu B

Công tác thi công bả sơn matit khu A

Công tác thi công bả sơn matit khu A

Công tác thi công trồng cỏ tại các căn biệt thự

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ

0937371136